Wine

Sekcia: Ostatné 01.10.2006 | 12:18
David   Návštevník
Ubuntu 6.06 LTS ako spojazdnim wine? Nainštaloval som ho cez synaptic a keď v konzoli napisem "wine" alebo "winecfg" vyhodi mi toto :: kaskaderi@PC-2:~$ wine wine: creating configuration directory '/home/kaskaderi/.wine'... [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for SelectTextureSGIS [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for SelectTextureTransformSGIS [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ClientActiveVertexStreamATI[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexBlendEnviATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexBlendEnvfATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2sATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2svATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2iATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2ivATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2fATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2fvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2dATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream2dvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3sATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3svATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3iATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3ivATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3fATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3fvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3dATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream3dvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream4sATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream4svATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream4iATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream4ivATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream4fATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream4fvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream4dATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexStream4dvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for NormalStream3bATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for NormalStream3bvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for NormalStream3sATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for NormalStream3svATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for NormalStream3iATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for NormalStream3ivATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for NormalStream3fATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for NormalStream3fvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for NormalStream3dATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for NormalStream3dvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DrawRangeElementsEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WeightbvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WeightsvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WeightivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WeightfvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WeightdvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WeightubvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WeightusvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WeightuivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WeightPointerARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexBlendARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for MultiDrawArraysEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for MultiDrawElementsEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DrawBuffersATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DrawElementsFGL [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DrawWireTrianglesFGL [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for PNTrianglesiATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for PNTrianglesfATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for TexBumpParameterivATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for TexBumpParameterfvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetTexBumpParameterivATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetTexBumpParameterfvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BeginVertexShaderEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for EndVertexShaderEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BindVertexShaderEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GenVertexShadersEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DeleteVertexShaderEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ShaderOp1EXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ShaderOp2EXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ShaderOp3EXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for SwizzleEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WriteMaskEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for InsertComponentEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ExtractComponentEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GenSymbolsEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for SetInvariantEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for SetLocalConstantEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VariantbvEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VariantsvEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VariantivEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VariantfvEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VariantdvEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VariantubvEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VariantusvEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VariantuivEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VariantPointerEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for EnableVariantClientStateEXT[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DisableVariantClientStateEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BindLightParameterEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BindMaterialParameterEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BindTexGenParameterEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BindTextureUnitParameterEXT[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BindParameterEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for IsVariantEnabledEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetVariantBooleanvEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetVariantIntegervEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetVariantFloatvEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetVariantPointervEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetInvariantBooleanvEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetInvariantIntegervEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetInvariantFloatvEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetLocalConstantBooleanvEXT[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetLocalConstantIntegervEXT[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetLocalConstantFloatvEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos2dARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos2fARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos2iARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos2sARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos2ivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos2svARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos2fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos2dvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos3iARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos3sARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos3fARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos3dARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos3ivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos3svARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos3fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for WindowPos3dvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BindBufferARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DeleteBuffersARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GenBuffersARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for IsBufferARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BufferDataARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BufferSubDataARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetBufferSubDataARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for MapBufferARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for UnmapBufferARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetBufferParameterivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetBufferPointervARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for NewObjectBufferATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for IsObjectBufferATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for UpdateObjectBufferATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetObjectBufferfvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetObjectBufferivATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for FreeObjectBufferATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DeleteObjectBufferATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ArrayObjectATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetArrayObjectfvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetArrayObjectivATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VariantArrayObjectATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetVariantArrayObjectfvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetVariantArrayObjectivATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ElementPointerATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DrawElementArrayATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DrawRangeElementArrayATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for MapObjectBufferATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for UnmapObjectBufferATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttribArrayObjectATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetVertexAttribArrayObjectfvATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetVertexAttribArrayObjectivATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib1sARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib1fARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib1dARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib2sARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib2fARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib2dARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib3sARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib3fARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib3dARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4sARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4fARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4dARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4NubARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib1svARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib1fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib1dvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib2svARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib2fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib2dvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib3svARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib3fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib3dvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4bvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4svARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4ivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4ubvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4usvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4uivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4dvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4NbvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4NsvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4NivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4NubvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4NusvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttrib4NuivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for VertexAttribPointerARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for EnableVertexAttribArrayARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DisableVertexAttribArrayARB[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ProgramStringARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BindProgramARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DeleteProgramsARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GenProgramsARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ProgramEnvParameter4fARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ProgramEnvParameter4dARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ProgramEnvParameter4fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ProgramEnvParameter4dvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ProgramLocalParameter4fARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ProgramLocalParameter4dARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ProgramLocalParameter4fvARB[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ProgramLocalParameter4dvARB[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetProgramEnvParameterfvARB[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetProgramEnvParameterdvARB[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetProgramLocalParameterfvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetProgramLocalParameterdvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetProgramivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetProgramStringARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetVertexAttribdvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetVertexAttribfvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetVertexAttribivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetVertexAttribPointervARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for IsProgramARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GenFragmentShadersATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BindFragmentShaderATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DeleteFragmentShaderATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BeginFragmentShaderATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for EndFragmentShaderATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for PassTexCoordATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for SampleMapATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ColorFragmentOp1ATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ColorFragmentOp2ATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ColorFragmentOp3ATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for AlphaFragmentOp1ATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for AlphaFragmentOp2ATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for AlphaFragmentOp3ATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for SetFragmentShaderConstantATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for CurrentPaletteMatrixARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for MatrixIndexubvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for MatrixIndexusvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for MatrixIndexuivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for MatrixIndexPointerARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for StencilOpSeparateATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for StencilFuncSeparateATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for PointParameteriEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for PointParameterivEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GenOcclusionQueriesNV [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DeleteOcclusionQueriesNV [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for IsOcclusionQueryNV [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BeginOcclusionQueryNV [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for EndOcclusionQueryNV [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetOcclusionQueryivNV [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetOcclusionQueryuivNV [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for MapTexture3DATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for UnmapTexture3DATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for PointParameterfARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for PointParameterfvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GenVisibilityQueriesATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DeleteVisibilityQueriesATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BeginDefineVisibilityQueryATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for EndDefineVisibilityQueryATI[fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BeginUseVisibilityQueryATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for EndUseVisibilityQueryATI [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GenQueriesARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DeleteQueriesARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for IsQueryARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BeginQueryARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for EndQueryARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetQueryivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetQueryObjectivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetQueryObjectuivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DeleteObjectARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetHandleARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DetachObjectARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for CreateShaderObjectARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ShaderSourceARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for CompileShaderARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for CreateProgramObjectARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for AttachObjectARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for LinkProgramARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for UseProgramObjectARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for ValidateProgramARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform1fARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform2fARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform3fARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform4fARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform1iARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform2iARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform3iARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform4iARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform1fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform2fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform3fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform4fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform1ivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform2ivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform3ivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for Uniform4ivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for UniformMatrix2fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for UniformMatrix3fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for UniformMatrix4fvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetObjectParameterfvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetObjectParameterivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetInfoLogARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetAttachedObjectsARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetUniformLocationARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetActiveUniformARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetUniformfvARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetUniformivARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetShaderSourceARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BindAttribLocationARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetActiveAttribARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetAttribLocationARB [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for IsRenderbufferEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BindRenderbufferEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DeleteRenderbuffersEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GenRenderbuffersEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for RenderbufferStorageEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetRenderbufferParameterivEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for IsFramebufferEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for BindFramebufferEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for DeleteFramebuffersEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GenFramebuffersEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for CheckFramebufferStatusEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for FramebufferTexture1DEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for FramebufferTexture2DEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for FramebufferTexture3DEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for FramebufferRenderbufferEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GetFramebufferAttachmentParameterivEXT [fglrx] API ERROR: could not register entrypoint for GenerateMipmapEXT wine: wineprefixcreate failed while creating '/home/kaskaderi/.wine'. kaskaderi@PC-2:~$ wineserver: could not save registry branch to /home/kaskaderi/.wine-AFB2TQ/system.reg : No such file or directory wineserver: could not save registry branch to /home/kaskaderi/.wine-AFB2TQ/user.reg : No such file or directory a potom už iba bliká kurzor a nič...dam exit a skončim v domovskom adresari nie je priečinok ".wine" Prosím pomôžte
  • Re: Wine 26.09.2006 | 20:41
   ka1n   Návštevník
   No to ze nie je v adresari zlozka wine je tvoj najmensi problem, ale to co po tebe grcia ten graficky ovladac je o dost horsie. Mas spravene korektne vsetky veci okolo grafiky? spravne v xorg.conf nastavene, spravny modul? ak vsetko mas, skus aj opensourcovy ati ovladac. mozno bude fungovat. k.
   • Re: Re: Wine 01.10.2006 | 12:18
    David   Návštevník
    Mám ati radeon 9000 PRO ak chces napisem sem kopiu ovladaca xorg.conf