Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

Re: wifi 11.09.2008 | 10:37
Avatar Thomas Ubuntu 10.04  Používateľ
Nasiel som tieto repozitare, nainstaloval madwifi-source a siel podla navodu. Vyhodilo mi: Build of the package madwifi-source failed!
V logu je toto:
dh_testdir
dh_testroot
dh_clean
/usr/bin/make -C /usr/src/modules/madwifi clean \
	KERNELPATH=/usr/src/linux-headers-2.6.24-19-generic KERNELRELEASE=2.6.24-19-generic KERNELCONF=/usr/src/linux-headers-2.6.24-19-generic/.config ATH_RATE=ath_rate/sample
make[1]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi'
for i in ./ath ./ath_hal ath_rate/sample ./net80211; do \
		/usr/bin/make -C $i clean; \
	done
make[2]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi/ath'
rm -f *~ *.o *.ko *.mod.c .*.cmd
rm -f .depend .version .*.o.flags .*.o.d
rm -rf .tmp_versions
make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi/ath'
make[2]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi/ath_hal'
rm -f *~ *.o *.ko *.mod.c uudecode .*.cmd
rm -f .depend .version .*.o.flags .*.o.d
rm -rf .tmp_versions
make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi/ath_hal'
make[2]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi/ath_rate/sample'
rm -f *~ *.o *.ko *.mod.c
rm -f .depend .version .*.o.flags .*.o.d .*.o.cmd .*.ko.cmd
rm -rf .tmp_versions
make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi/ath_rate/sample'
make[2]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi/net80211'
rm -f *~ *.o *.ko *.mod.c
rm -f .depend .version .*.o.flags .*.o.d .*.o.cmd .*.ko.cmd
rm -rf .tmp_versions
make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi/net80211'
/usr/bin/make -C ./tools clean
make[2]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi/tools'
rm -f athstats 80211stats athkey athchans athctrl athdebug 80211debug wlanconfig core a.out
make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi/tools'
rm -rf .tmp_versions
rm -f *.symvers svnversion.h
make[1]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi'
/usr/bin/make -f debian/rules kdist_clean kdist_config binary-modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi'
dh_testdir
dh_testroot
dh_clean
/usr/bin/make -C /usr/src/modules/madwifi clean \
	KERNELPATH=/usr/src/linux-headers-2.6.24-19-generic KERNELRELEASE=2.6.24-19-generic KERNELCONF=/usr/src/linux-headers-2.6.24-19-generic/.config ATH_RATE=ath_rate/sample
make[2]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi'
for i in ./ath ./ath_hal ath_rate/sample ./net80211; do \
		/usr/bin/make -C $i clean; \
	done
make[3]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi/ath'
rm -f *~ *.o *.ko *.mod.c .*.cmd
rm -f .depend .version .*.o.flags .*.o.d
rm -rf .tmp_versions
make[3]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi/ath'
make[3]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi/ath_hal'
rm -f *~ *.o *.ko *.mod.c uudecode .*.cmd
rm -f .depend .version .*.o.flags .*.o.d
rm -rf .tmp_versions
make[3]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi/ath_hal'
make[3]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi/ath_rate/sample'
rm -f *~ *.o *.ko *.mod.c
rm -f .depend .version .*.o.flags .*.o.d .*.o.cmd .*.ko.cmd
rm -rf .tmp_versions
make[3]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi/ath_rate/sample'
make[3]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi/net80211'
rm -f *~ *.o *.ko *.mod.c
rm -f .depend .version .*.o.flags .*.o.d .*.o.cmd .*.ko.cmd
rm -rf .tmp_versions
make[3]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi/net80211'
/usr/bin/make -C ./tools clean
make[3]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi/tools'
rm -f athstats 80211stats athkey athchans athctrl athdebug 80211debug wlanconfig core a.out
make[3]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi/tools'
rm -rf .tmp_versions
rm -f *.symvers svnversion.h
make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi'
for templ in ; do \
  cp $templ `echo $templ | sed -e 's/_KVERS_/2.6.24-19-generic/g'` ; \
 done
for templ in `ls debian/*.modules.in` ; do \
  test -e ${templ%.modules.in}.backup || cp ${templ%.modules.in} ${templ%.modules.in}.backup 2>/dev/null || true; \
  sed -e 's/##KVERS##/2.6.24-19-generic/g ;s/#KVERS#/2.6.24-19-generic/g ; s/_KVERS_/2.6.24-19-generic/g ; s/##KDREV##/2.6.24-19.41/g ; s/#KDREV#/2.6.24-19.41/g ; s/_KDREV_/2.6.24-19.41/g ' < $templ > ${templ%.modules.in}; \
 done
dh_testdir
dh_testroot
dh_clean -k
# Build modules
/usr/bin/make -C /usr/src/modules/madwifi modules \
	KERNELPATH=/usr/src/linux-headers-2.6.24-19-generic KERNELRELEASE=2.6.24-19-generic KERNELCONF=/usr/src/linux-headers-2.6.24-19-generic/.config ATH_RATE=ath_rate/sample
make[2]: Entering directory `/usr/src/modules/madwifi'
Checking requirements... ok.
Checking kernel configuration... FAILED
Please enable wireless extensions.
make[2]: *** [configcheck] Chyba 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi'
make[1]: *** [binary-modules] Chyba 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/modules/madwifi'
make: *** [kdist_build] Chyba 2
I HAVEN'T PROBLEM, I HAVE LINUX
10 - 9 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB