Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

Re: mikrofon ide velmi potichu 13.11.2008 | 01:59
Avatar Zefram Cochrane MS Windows Vista Ultimate 64bi  Používateľ
$ amixer
Simple mixer control 'Master',0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Limits: Playback 0 - 64
Mono: Playback 46 [72%] [-18.00dB] [on]
Simple mixer control 'Headphone',0
Capabilities: pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Mono:
Front Left: Playback [on]
Front Right: Playback [on]
Simple mixer control 'PCM',0
Capabilities: pvolume
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 255
Mono:
Front Left: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Front Right: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Front',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 64
Mono:
Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Front Mic',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 31
Mono:
Front Left: Playback 31 [100%] [12.00dB] [on]
Front Right: Playback 31 [100%] [12.00dB] [on]
Simple mixer control 'Surround',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 64
Mono:
Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Center',0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Limits: Playback 0 - 64
Mono: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'LFE',0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Limits: Playback 0 - 64
Mono: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Line',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 31
Mono:
Front Left: Playback 31 [100%] [12.00dB] [off]
Front Right: Playback 31 [100%] [12.00dB] [off]
Simple mixer control 'CD',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 31
Mono:
Front Left: Playback 25 [81%] [3.00dB] [on]
Front Right: Playback 25 [81%] [3.00dB] [on]
Simple mixer control 'Mic',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 31
Mono:
Front Left: Playback 31 [100%] [12.00dB] [on]
Front Right: Playback 31 [100%] [12.00dB] [on]
Simple mixer control 'IEC958',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined cswitch cswitch-joined
Playback channels: Mono
Capture channels: Mono
Mono: Playback [off] Capture [off]
Simple mixer control 'Capture',0
Capabilities: cvolume cswitch
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: Capture 0 - 31
Front Left: Capture 31 [100%] [33.00dB] [on]
Front Right: Capture 31 [100%] [33.00dB] [on]
Simple mixer control 'Channel Mode',0
Capabilities: enum
Items: '2ch' '6ch'
Item0: '2ch'
Simple mixer control 'Digital',0
Capabilities: cvolume
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: Capture 0 - 120
Front Left: Capture 120 [100%] [30.00dB]
Front Right: Capture 120 [100%] [30.00dB]
Simple mixer control 'Input Source',0
Capabilities: cenum
Items: 'Mic' 'Front Mic' 'Line' 'CD'
Item0: 'Mic'
6 * 4 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB