Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

Re: OpenVPN - problém 14.03.2009 | 00:09
Avatar adam.valcek   Používateľ
PRED

cat /etc/resolv.conf # Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.51.1

ip r show 192.168.51.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.51.4 metric 2
default via 192.168.51.1 dev wlan0 proto static

ip a show 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 576 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
link/ether 00:1d:92:59:f6:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: pan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
link/ether 0e:61:f1:b6:33:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 576 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether 00:1d:92:c4:41:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.51.4/24 brd 192.168.51.255 scope global wlan0

PO

cat /etc/resolv.conf # Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.51.1
nameserver 192.168.51.1

ip r show 85.248.69.155 via 192.168.51.1 dev tun0 proto static
85.248.69.155 via 192.168.51.1 dev wlan0 proto static
10.8.0.1 via 10.8.0.205 dev tun0 proto static
10.8.0.205 dev tun0 proto kernel scope link src 10.8.0.206
192.168.51.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 192.168.51.5
192.168.51.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.51.4 metric 2
85.248.69.0/24 via 10.8.0.205 dev tun0 proto static
default via 192.168.51.1 dev wlan0 proto static

ip a show 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 576 qdisc pfifo_fast state DOWN qlen 1000
link/ether 00:1d:92:59:f6:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: pan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN
link/ether 0e:61:f1:b6:33:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 576 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
link/ether 00:1d:92:c4:41:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.51.4/24 brd 192.168.51.255 scope global wlan0
7: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 100
link/[65534]
inet 10.8.0.206 peer 10.8.0.205/32 brd 10.8.0.206 scope global tun0
inet 192.168.51.5/24 brd 192.168.51.255 scope global tun0
5 * 6 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB