Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

Re: Nevidno siet a zariadenia neodpovedaju 28.08.2009 | 13:47
Avatar Martin Čarnogurský Fedora 15  Používateľ
nefunguje to, zadal som to cez sudo ako root, prikaz nevipisal potom nic takze predpokladam ze prebehol uspesne, prikladam vypis:
martin@martin-desktop:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:d3:5f:56:a1
inet addr:10.16.115.35 Bcast:10.16.115.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::213:d3ff:fe5f:56a1/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:35 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3477 (3.4 KB) TX bytes:468 (468.0 B)
Interrupt:21

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:4f:03:5e:45
inet addr:10.16.115.35 Bcast:10.16.115.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::230:4fff:fe03:5e45/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:6 dropped:0 overruns:0 carrier:12
collisions:102 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:468 (468.0 B)
Interrupt:18 Base address:0xd000

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:480 (480.0 B) TX bytes:480 (480.0 B)

martin@martin-desktop:~$ iptables -nVL
iptables v1.4.1.1
martin@martin-desktop:~$ iptables -nvL
iptables v1.4.1.1: can't initialize iptables table `filter': Permission denied (you must be root)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
martin@martin-desktop:~$ sudo iptables -nvL
[sudo] password for martin:
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
4 200 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 LOG all -- !lo * 127.0.0.0/8 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- !lo * 127.0.0.0/8 0.0.0.0/0
0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 224.0.0.1
3 1232 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
3 1232 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 224.0.0.1
0 0 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
4 200 ACCEPT all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 224.0.0.1
265 21454 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 LOG flags 0 level 4
265 21454 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
martin@martin-desktop:~$
..::RootLUG::..
15 - 8 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB