Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

Re: Hromadné orezanie obrázkov v bashi 01.03.2010 | 18:34
Avatar fraxinus Debian 5.0  Používateľ
> A chcel by som, aby skript kontroloval pred úpravou, či existuje adresár upravene. Ak nie, tak ho vytvorí, ak áno, tak ho použije.

mkdir upravene 2>/dev/null

alebo

[ ! -d upravene ] && mkdir upravene

> aby som mohol parametre pre orezanie meniť

echo -n "Prve cislo: "
read A
echo -n "Druhe cislo: "
read B
for i in *.jpg; do convert $i -crop 2480x3507-$A-$B upravene/$i; echo -n .; done

I am not here. Isn't here just there without a t?
3 * 5 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB