Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

Re: OpenOffice.org Makro 16.04.2010 | 17:32
Avatar tibor holub   Používateľ
To to je môj návrh, ale nejde je tam chyba.
sub Kopiruj_skuska
rem Kopíruje stlpec V až X v mesačnom dodaní tovaru
rem ----------------------------------------------------------------------
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
rem ----------------------------------------------------------------------
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
rem ----------------------------------------------------------------------
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "ToPoint"
args3(0).Value = ("(D:\hhh.ods()$Predaj.()$A$1:$A$3019)")
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args3())
rem ----------------------------------------------------------------------
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
msgbox("Skontroloval si si ceny tovarov?",0,"POZOR !")
end sub
12 - 7 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB