Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

Re: MySQL 03.08.2010 | 00:55
Avatar Tomas Hreben OpenSuse 12.1 , win 7  Používateľ
tomas@tomas-nb:~$ sudo -s
[sudo] password for tomas:
root@tomas-nb:~# mysql -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 82
Server version: 5.1.41-3ubuntu12.3 (Ubuntu)

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create user tomas;
ERROR 1396 (HY000): Operation CREATE USER failed for 'tomas'@'%'
mysql>
15 - 7 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB