Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

Re: freepascal "unit" 24.01.2011 | 21:55
WlaSaTy   Návštevník
To fedora nemá v repozitároch dané balíky?

Napríklad také blbUbuntu ich má:
$ sudo apt-get install fp-ide
[sudo] password for ...: 
Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
  fp-compiler fp-units-rtl
Suggested packages:
  fp-utils fp-docs
The following NEW packages will be installed:
  fp-compiler fp-ide fp-units-rtl
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 5,312 kB of archives.
After this operation, 26.1 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? n
Abort.
Rovno aj s RTL ktoré by malo obsahovať aj ten unit graph.

PS.: Tomu povzdychu že to musíš spúšťať ako root nerozumiem. Ulož si projett do TVOJHO domovského priečinku.
35 / 5 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB