Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

Re: Zdielanie WIFI s htc 22.11.2011 | 12:01
Avatar Jakub Vojaček Fedora 15  Používateľ
# modinfo wl
filename: /lib/modules/2.6.40.6-0.fc15.i686/extra/wl/wl.ko
license: MIXED/Proprietary
srcversion: 7CEA10E7647C101B31F377E
alias: pci:v000014E4d00004727sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000014E4d00004357sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000014E4d00004353sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000014E4d0000432Dsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000014E4d0000432Csv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000014E4d0000432Bsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000014E4d0000432Asv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000014E4d00004329sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000014E4d00004328sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000014E4d00004315sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000014E4d00004313sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000014E4d00004312sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v000014E4d00004311sv*sd*bc*sc*i*
depends: lib80211
vermagic: 2.6.40.6-0.fc15.i686 SMP mod_unload 686
parm: oneonly:int
parm: piomode:int
parm: instance_base:int
parm: nompc:int
parm: name:string

# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:26:9E:F4:67:2F
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:42 Base address:0x4000

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr C4:17:FE:4D:C5:C4
inet addr:147.251.51.233 Bcast:147.251.51.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::c617:feff:fe4d:c5c4/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7414 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:5771
TX packets:5011 errors:6 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:5366629 (5.1 MiB) TX bytes:711557 (694.8 KiB)
Interrupt:16

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2325 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2325 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:147449 (143.9 KiB) TX bytes:147449 (143.9 KiB)

7 * 9 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB