Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

Re: vytvorenie kódu na náhodnosť 19.04.2013 | 18:48
meno   Návštevník
A=0
B=0
C=0
for cislo in `seq 1 20`; do
NAHODNE="$RANDOM"
PERCENTA="`echo "$NAHODNE * 100 / 32768" | bc`"
if [ 40 -gt $PERCENTA ]; then A="`expr "$A" + 1`" ; fi
if [ 80 -gt $PERCENTA ] && [ 40 -le $PERCENTA ]; then B="`expr "$B" + 1`" ; fi
if [ 80 -le $PERCENTA ]; then C="`expr "$C" + 1`" ; fi
done
echo "A: ${A} B:${B} C:${C}"
9 / 1 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB