Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

RE: siete 28.06.2013 | 08:48
Avatar Miroslav Bendík Gentoo  Administrátor

Ísť by to malo cez ad-hoc sieť. Vytvorenie AP nie je jednoduchá záležitosť a väčšina wifi to ani nepodporuje. Nastaviť wifi do ad-hoc siete nie je nič zložité.

ifconfig wlan0 (alebo ako sa volá) up
iwconfig wlan0 mode ad-hoc essid moj_nazov
ifconfig wlan0 192.168.1.1 (alebo iná IP)

Ďalej treba nastaviť maškarádu a forwardovanie ipv4, predpokladám, že stroj je pripojený cez eth0.

modprobe ipt_MASQUERADE
iptables -F; iptables -t nat -F; iptables -t mangle -F
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Potom by internet mal fungovať po nastavení brány na 192.168.1.1 (route add default gw 192.168.1.1) a nastavení nameserverov v /etc/resolv.conf. Viac info v tomto návode. Upozorňujem, že toto nie je vôbec dobré ani secure riešenie. Mimochodom androidy sa cez ad-hoc vôbec nedajú pripojiť.

10 / 5 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB