Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

RE: SIMAVR 25.10.2015 | 11:06
Ondrej   Návštevník

napisal som sudo make install nainstalovalo mi do /usr/local/bin spustitelny subor s nazvom simavr , no kliknutim naň mi nic nespusti. Vystup z TERMINALU :

ondrej@ondrej-System-Product-Name:~$ cd simavr-1.2
ondrej@ondrej-System-Product-Name:~/simavr-1.2$ make
make -C simavr RELEASE=0
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
make[1]: Entering directory `/home/ondrej/simavr-1.2/simavr'
make obj config
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
make[2]: Entering directory `/home/ondrej/simavr-1.2/simavr'
make[2]: Leaving directory `/home/ondrej/simavr-1.2/simavr'
make libsimavr run_avr
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
make[1]: Leaving directory `/home/ondrej/simavr-1.2/simavr'
make -C tests RELEASE=0
make[1]: Entering directory `/home/ondrej/simavr-1.2/tests'
make[1]: Leaving directory `/home/ondrej/simavr-1.2/tests'
make -C examples RELEASE=0
make[1]: Entering directory `/home/ondrej/simavr-1.2/examples'
for bi in board_hd77480 board_i2ctest board_ledramp board_simduino board_timer_64led; do make -C $bi; done
make[2]: Entering directory `/home/ondrej/simavr-1.2/examples/board_hd77480'
charlcd done
ondrej@ondrej-System-Product-Name:~/simavr-1.2$ sudo make install
[sudo] password for ondrej: 
make -C simavr install RELEASE=0
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
make[1]: Entering directory `/home/ondrej/simavr-1.2/simavr'
make obj config
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
make[2]: Entering directory `/home/ondrej/simavr-1.2/simavr'
make[2]: Nothing to be done for `obj'.
make[2]: Nothing to be done for `config'.
make[2]: Leaving directory `/home/ondrej/simavr-1.2/simavr'
make libsimavr run_avr
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
make[2]: Entering directory `/home/ondrej/simavr-1.2/simavr'
make[2]: Nothing to be done for `libsimavr'.
make[2]: `run_avr' is up to date.
make[2]: Leaving directory `/home/ondrej/simavr-1.2/simavr'
mkdir -p /usr/local/include/simavr/avr
install -m644 sim/*.h /usr/local/include/simavr/
install -m644 sim_core_*.h /usr/local/include/simavr/
install -m644 sim/avr/*.h /usr/local/include/simavr/avr/
mkdir -p /usr/local/lib
install obj-i686-linux-gnu/libsimavr.a /usr/local/lib/
mkdir -p /usr/local/lib/pkgconfig/
sed -e "s|PREFIX|/usr/local|g" -e "s|VERSION||g" \
		simavr-avr.pc >/usr/local/lib/pkgconfig/simavr-avr.pc
sed -e "s|PREFIX|/usr/local|g" -e "s|VERSION||g" \
		simavr.pc >/usr/local/lib/pkgconfig/simavr.pc
install obj-i686-linux-gnu/libsimavr.so.1 /usr/local/lib/
ln -sf libsimavr.so.1 /usr/local/lib/libsimavr.so
mkdir -p /usr/local/bin
install obj-i686-linux-gnu/run_avr.elf /usr/local/bin/simavr
make[1]: Leaving directory `/home/ondrej/simavr-1.2/simavr'
ondrej@ondrej-System-Product-Name:~/simavr-1.2$ 
2 * 9 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB