Pridať komentár

Príspevok, na ktorý odpovedáte

RE: Mentálna kompenzácia otvorených systémov 24.08.2016 | 22:47
Avatar gs_peter Mac OS X, iOS  Používateľ

správanie človeka je vždy zavislé od prostredia, v ktorom je vychádzajúc z faktu, že: človek nie je schopný akceptovať akékoľvek racionálne zmeny vo vlastnom fungovaní (užívaní materiálna bez ohľadu na budúci dopad), pokiaľ nezíska vlastnú emocionálnu skúsenosť vyplývajúcu z prežívaného nedostatku, môžeme vyvodiť už spomenutú myšlienku, že človek je lenivý a spravidla považuje za správnu cestu tú ľahšiu...

ono je to o prioritách...

ja som venoval analýzam o človeku vs prostredie nejaké úsilie a viem, že pokiaľ človek nazažije, tak nepochopí, pretože človek nedokáže rozmýšľať v kontexte nepoznaného, mozog tak nefunguje, mozog vychádza vždy s poznaného a na základe toho porovnáva s ostatným prežitým... preto, keď sa s niekým rozprávate, máte pocit, že rozumie, čo mu hovoríte a snažíte sa mu niektorú skúsenosť predať, že ak sa ocitne v takej situácii, tak môže použiť vašu skúsenosť, tak pri vzniku tej situácie bude ten človek postupovať na základe vlastných skúseností, lebo iné nemá a aj keď vyzerá, že vám v danom čase a priestore rozumel, tak jeho mozog zhodnotil, že daná situácia vykazuje znaky podobnosti s už prežitou situáciou a tak automaticky človeka vedia po linke... tento fenomén sa dá zvládnuť veľkou dávkou sebarefexie a schopnosťou pracovať s počutými súsenosťami, ktoré prataví do vlastných mustier bez zmeny základnej myšlienky...

všetky veci okolo človeka sú vždy viazané na množstvo detailov, ktoré menia daný stav...

netreba podceňovať inteligenciu prostredia, spoločenskú vedomosť a ako čerešnička na torte je nový fenomén morálna tuposť...

dá sa o tom písať na roky...

4 * 6 plus tisíc (číslom)

Maximálna veľkosť je: 2,0 MB