-

28.01.2005 | 21:54 | Daniel Mičko | Novinky

Zaujímavý zoznam ve?kých spolo?ností a organizácií, ktoré sa rozhodli zmeni? systém na Linux, nájdete na stránkach lxer.com. Berme si príklad ;)