-

02.02.2005 | 15:17 | Ondrej Hučko | Novinky

V súdnom spore medzi SCO a IBM bude sved?i? aj Intel. V predvolaní na súd sa uvádza, že Intel musí poda? svedectvo o celej svojej komunikácii a všetkých stretnutiach so spolo?nos?ami SCO a Canopy týkajúcich sa IBM, Unixu alebo Linuxu. Viac info na ITnews.sk.