12 browserov pod Linuxom

16.07.2008 | 23:31 | dodoedo | Novinky

12 browserov pod Linuxom je názov článku , ktorý podáva prehľad o najpoužívanejších Web browseroch pod Linuxom. Odskúšajte Kazehakase (pre Fedoru9 je v repo), používa render WebKit.