122 000

22.04.2008 | 00:31 | Stanislav Hoferek | Novinky

Spoločnosť Microsoft vytvorila MS Office 2007 i štandard OOXML. Rozdiely by teda nemali byť, alebo len minimálne. Je však veľkým prekvapením, že výsledkom použitia normovaného OOXML v MS Office 2007 je 122 000 chýb, ktoré zapísané ako dokument zaberajú 17MB. Viac na stránke groklaw.net.