-

03.02.2005 | 12:48 | Ondrej Hučko | Novinky

JURI odhlasovala reštart celej procedúry oh?adom softvérových patentov. Túto skvelú správu komentuje groklaw.net. Tla?ová správa FFII.