-

09.02.2005 | 17:52 | Ondrej Hučko | Novinky

V Banskej Bystrici sa uskuto?ní v d?och 19. - 20. 3. 2005 už dvanásty víkend s Linuxom (LugCon). Predbežné informácie sú zverej?ované na webe SKLUGU. H?adajú sa prednášatelia, ak máte zaujímavú tému, ktorú by ste chceli prezentova?, ozvite sa Jurajovi Michálkovi.