-

09.02.2005 | 21:03 | Karol_Martinec | Novinky

OpenOffice.cz žiada o pomoc dobrovo?níkov, ktorí môžu pomôc? s testovaním a prekladom vývojových verzií. Testovacie verzie sú plné nových funkcií, majú nový vzh?ad a sú dostato?ne stabilné na bežnú prácu.