-

18.02.2005 | 09:36 | Tomáš Srnka | Novinky

Na stránke www.itnews.sk sa objavil zajímavý ?lánok, ktorý porovnáva rýchlos? prehliada?ov na všetkých platformách.