-

04.03.2005 | 22:12 | Ondrej Hučko | Novinky

Mark Lucovsky opustil Microsoft a za?al pracova? pre Google Inc. V Microsofte pracoval okrem iného na vývoji jadra opera?ného systému Windows NT a v spolo?nosti mal dôležité postavenie ako k?ú?ový architekt a programátor. Viac na IT News.