-

16.03.2005 | 01:57 | zoliq | Novinky

Vyšlo 5. ?íslo Red Hat Magazínu, v ktorom sa okrem iného do?ítate o pripravovanom Red Hat summite, RHN v akcí, Red Hat Desktope, ako si ob?úbi? príkazový riadok (2. ?as?) a nechýba ?lánok o Fedore (pohá?anej komunitou :) Novinkou je pridané RSS.