-

17.12.2004 | 17:18 | Ondrej Hučko | Novinky

Z výsledkov prieskumu iAudit MEDIA vyplýva, že v porovnaní s rokom 2003 vzrástol po?et užívate?ov internetu na Slovensku až o viac ako 36,5 %. Rovnako sa zvýšil aj priemerný ?as, ktorý ?udia na internete trávia – na 36 minút denne. Viac na ITnews.sk.