-

31.03.2005 | 19:43 | lzap | Novinky

?asopis LinuxEXPRES za?al na svém webu zve?ej?ovat ?lánky o Linuxu, a to jak ze starších ?ísel ?asopisu, tak i ?lánky nikde nepublikované. Samoz?ejmostí budou zprávi?ky a zajímavosti ze sv?ta Linuxu.