-

10.05.2005 | 10:43 | Ondrej Hučko | Novinky

Secunia prináša informácie o dvoch vážnych bezpe?nostných chybách, ktoré boli objavené vo Firefoxe 1.0.3 a ktoré umož?ujú spustenie ?ubovo?ného kódu u užívate?a. Na zneužitie je však potrebná stránka, ktorá má povolenie inštalova? rozšírenia.