-

13.05.2005 | 10:45 | ice | Novinky

Microsoft a jeho DOS sa chystajú oslávi? 25. narodeniny. O tom, aké pou?enie si z jeho dlhej a úspešnej histórie može vzia? Linux, sa rozpísali na ReallyLinux.com .