-

07.06.2005 | 01:59 | Tomas | Novinky

Po dlhom (asi 3-ro?nom) ?akaní kone?ne vyšiel nový Debian GNU/Linux 3.1 s kódovým ozna?ním Sarge.