-

13.06.2005 | 17:35 | Ondrej Hučko | Novinky

Po ve?mi dlhom ?ase bola dnes vydaná nová verzia napa?ovacieho programu K3b 0.12. Hlavnou zmenou je takmer kompletne prepísaný audio projekt - napríklad priamo z audio CD sta?í pomocou drag'n'drop presunú? stopy a zvyšok (ripovanie, enkódovanie) necha? na K3b. ?alej je tu podpora musicbrainz, automatické zistenie rýchlosti napa?ovania audio CD, podpora HAL, nová správa multisessions v dátovom projekte, manažér sedení a mnoho iného. Zoznam zmien, stiahnu?.