-

27.06.2005 | 18:38 | Tomáš Srnka | Novinky

Dnes vyšla aj prvá distribúcia založená na OpenSolarise - Schillix. Ide o LiveDistribúciu primárne ur?enú na vývoj a testovanie softvéru. Schillix sa dá stiahnu? z domovskej stránky ako ISO súbor a obsahuje anglickú aj nemeckú jazykovú mutáciu.