-

11.07.2005 | 14:29 | lzap | Novinky

?ervencové ?íslo ?asopisu LinuxEXPRES je na stáncích. Z obsahu: OpenOffice.org 2.0 (speciální p?íloha), Debian GNU/Linux 3.1, SUSE 9.3, Mandriva 2005 LE, Slax 5.0, Knoppix 3.9 nebo t?eba praktický ?lánek o diskových kvótách.