-

18.07.2005 | 13:26 | lzap | Novinky

?asopis LinuxEXPRES snižuje cenu na 149 Sk. P?edplatitelé budou informováni dopisem o možnostech ?ešení této pozitivní situace.