-

21.07.2005 | 18:02 | display | Novinky

Na svete je knižka s názvom Linux pre za?ínajúcich užívate?ov. Je to útla (54 stranová) príru?ka pre úplných za?iato?níkov, ktorá má poslúži? ako pomôcka širokej verejnosti, zaujímajúcej sa o Linux. Najlepšie ju využijú ?udia, ktorí sa pripájajú k linuxovým serverom v školách alebo v práci. Podrobnosti nájdete na dentalportal.sk.