-

30.07.2005 | 15:49 | Ondrej Hučko | Novinky

Napa?ovací program K3b sa do?kal svojej ?alšej opravnej verzie - tentoraz 0.12.3. Boli opravené niektoré drobnosti pri DVD projektoch, multisession a HAL. Download.