-

09.08.2005 | 17:18 | Tomáš Srnka | Novinky

Dnes vyšla prvá betaverzia SuSE 10.0 - Prague. K dispozici je na OpenSUSE.org. S?ahova? môžete zo zrkadiel. Pokia? preferujete bittorent môžete s?ahova? pre platformy i386 a x86_64.