-

18.08.2005 | 14:38 | Ondrej Hučko | Novinky

Pokia? chcete vyhra? tablet Wacom, prihláste sa do sú?aže o nové logo pre program Kontact (Personal Information Manager). Tablet vám zaru?ene bude fungova? s grafickým editorom Krita :).