40. výročie vzniku UNIX-u

04.06.2009 | 13:54 | dodoedo | Novinky

V auguste 1969 sa Ken Thompson, programátor z AT&T (Bell Laboratories) rozhodol napísať v assembly-jazyku prvú verziu UNIX kódu pre minipočítač PDP-7 (DEC), pričom si do UNIX kódu zobral z vtedy prebiehajúceho výskumného projektu Multics (Multiplexed Information and Computing Service) niektoré z dôležitých vlastností. V roku 1970 sa Thompsonov operačný systém pomenováva na Unics, skratku pre Uniplexed Information and Computing Service a neskoršie sa názov ustálil na UNIX. Zdroj správy na computerworld.com.