-

18.08.2005 | 16:22 | lzap | Novinky

?asopis LinuxEXPRES kone?n? spustil elektronické p?edplatné. Zatím se dá objednávat p?evodem na ú?et v ?R, ale p?ipravujeme možnosti i pro ?tená?e ze Slovenska.