-

02.09.2005 | 14:38 | Tomáš Srnka | Novinky

V?era vyšla už štvrtá beta verzia OpenSuSE s kódovým ozna?ením Provo. S?ahova? môžete zo zoznamu zrkadiel.