-

05.09.2005 | 11:25 | lzap | Novinky

Linux v nahrávacím studiu - realita nebo fikce? To je hlavní téma zá?ijového ?asopisu LinuxEXPRES. Krom? jiného nabídneme recenze program? Sylpheed 2.0, Eclipse 3.1 nebo návod na zprovozn?ní MSIE.