-

28.12.2004 | 23:43 | Karol_Martinec | Novinky

Tak server Linux.sk je znova funk?ný. Chyba bola pravdepodobne spôsobená dierou v redak?nom systéme TikiWiki.