-

01.12.2005 | 08:37 | Tomáš Srnka | Novinky

Prvé vydanie slovenského prekladu pre Mozilla Firefox 1.5 je už vonku. Zatia?, ale slovenský Firefox nevyšiel. Nainštalova? preklad.