-

02.10.2005 | 16:42 | kajn | Novinky

D?a 28.10.2005 sa uskuto?ní stretnutie priaznivcov GNU/Linuxu v Žiline na Slovensku. Bližšie informácie o pripravovanom stretnutí priate?ov GNU/Linuxu su na tomto webe. Tých, ?o už posielali registra?ný mail, ale neobdržali odpove?, prosím, nech sa manuálne pridajú do zoznamu, ktorý je na uvedenom webe.