-

06.10.2005 | 20:14 | Martin | Novinky

Vyšiel nový Mandriva Linux 2006, zatia? len pre ?lenov Mandriva klubu. Všetky novinky a zmeni si môžete preštudova? priamu tu. ?oskoro budú vo?ne stiahnutelné obrazy aj pre verejnos?.