-

28.12.2004 | 23:54 | Ondrej Hučko | Novinky

Stránka na s?ahovanie rozšírení, pluginov a tém do programov od Mozilly update.mozilla.org sa ve?mi vkusne a užito?ne vynovila. Je preh?adne rozdelená do kategórií pod?a programu, kone?ne sa tam dá vyh?adáva? a každá téma má svoj náh?ad.