-

12.10.2005 | 11:08 | Martin | Novinky

Vyšiel prvý Release candidate FreeBSD 6.0. Môžete s?ahova? a ohlasova? posledné chyby na stránkach www.freebsd.org