-

13.10.2005 | 10:57 | Martin | Novinky

Zase nový Release Candidate v distribúcií Kubuntu je na svete. Ur?itým lákadlom je, že obsahuje najnovšie KDE 3.4.3. S?ahova? môžete zo stránok Kubuntu.