-

01.11.2005 | 12:53 | Samuel Cengel | Novinky

V súvislosti s bežiacimi ?lánkami o Arch Linuxe (prvý, druhý) by som chcel da? do pozornosti stránku, kde nájdete ve?a zaujímavých ?lánkov a tipov oh?adom tejto distribúcie - wiki.archlinux. V sekcii All entries nájdete mnoho zaujímavých ?lánkov v rozli?ných jazykoch. Narazil som na ?u pri písaní ?lánku o inštalácii X-serveru.