-

30.10.2005 | 19:42 | Koli | Novinky

Projekt Tu?niak oznamuje zverejnenie prvého použite?ného modulu. Ide o modul Kontakty, ktorý umož?uje uloži? si "všetko o každom" a zárove? neuklada? tie isté informácie viackrát. Ide o alpha release, kde je ešte ur?ite množstvo chýb, ale práve preto ho zverej?ujeme, aby nám ich používaniachtivý použivatelia pomohli odhali?. Každý bugreport je vítaný. Konštruktívna kritika tiež. Najradšej budeme samozrejme rovno za patch. Download.